Resmi Not Dökümleri: Lisans not ortalaması en az 3,00/4,00 olmalıdır.

•    İngilizce Dil Yeterliliği: TOEFL (Test of English as a Foreign Language): IBT en az 80 puan, CBT en az 213 puan, PBT en az 550 puan ya da  veya YDS (80 puan ve üstü) belgesi.
•    ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı): Eşit Ağırlıklı en az 70 puan.
•    GRE (Graduate Record Examination; T.C. vatandaşı olmayan adaylardan istenir): Sayısal bölümden en az 610/149 puan.
•    İki adet referans mektubu.
•    Başvuru formu

Yukarıda belirtilen başvuru dosyasını Enstitü’ye teslim etmiş olan adaylar arasında ALES, referans mektupları gibi alanlarda yapılacak sıralama ile seçilirler. Bölüm tarafından gerekli görüldüğü takdirde, mülakat da yapılabilir.

Koc Üniversitesi – Diğer Alan Mezunları için aşağıdaki dersleri almış olmaları gerekmektedir:
INTL 101 Siyaset Bilimine Giriş
INTL 203 Uluslar arası İlişkilere Giriş
INTL 204 Karşılaştırmalı Siyasete Giriş ve
1 Adet Metod Dersi (herhangi bir bölüm olabilir)
2 adet Uluslar arası İlişkiler Dersi.