Life After MA / Post Graduation Adventures

Date and Time Tarih ve Saat

2022-04-08 20:30

2022-04-08 20:30

Map Lokasyon

KU

Life After MA / Post Graduation Adventures

Konuşmacı Bilgileri

Ahmet Gülek ve Erim Kızıldere - Moderatör Burcu Arslan