CSHS 595

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:0

CSHS 570

Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin tarihsel köklerinin arka planını ve günümüzdeki cinsiyet eşitsizliklerini ortaya çıkaran ekonomik ve ideolojik nedenleri inceler. Cinsiyet eşitsizliklerinin süregelmesine katkıda bulunan mikro ve makro süreçleri ele alır. Cinsiyet eşitsizliklerini düzeltmeyi hedef alan makro ve mikro düzeydeki politikaları değerlendirir ve karşılaştırır.

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:3

CSHS 564

Rus ve Osmanlı İmparatorluklarını, Rus ve Türk devrimlerini ve iki toplumdaki çağdaş modernleşme süreçlerini karşılaştırır. İki ülkedeki sosyal ve ekonomik politikaları ve diplomatik ilişkileri inceler.

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:3

CSHS 559

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:3

CSHS 556

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:3

CSHS 574

Öğrencileri sosyal sapma çalışmaları ile tanıştırır; sosyolojideki en önemli sosyal sapma kuramlarını inceler ve günümüz toplumlarındaki toplumsal sapma ile ilgili güncel literatürü gözden geçirir. Suç ve sapma hakkında karşılaştırmalı bir perspektif sunarak toplumdaki iktidar dağılımının, eşitsizlik yapılarının ve sapma ve ahlak gibi kavramların kültürel tanımlarının suç ve sapmaya bakıştaki önemine dikkat çeker.

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:3

CSHS 565

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:3

CSHS 560

Erken modern dünya kültür tarihindeki yeni yaklaşımlar üzerinden Osmanlı imparatorluğunda imgelem alanlarının üretim ve dolaşımının incelenmesi. Okur, yazar ve bilgi üretimi; şiir, tarih ve hatırlamanın siyasi işlevleri; rüya, fal ve sosyal ilişki ağlarının oluşturulması konuları. Erken modern kültür tarihi ve Osmanlı çalışmalarına yeni yaklaşımlar, Osmanlı kaynaklarının çevirileri, sınıf gezileriyle araştırılacak Osmanlı mimarisi üzerinde incelemeler.

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:3

CSHS 557

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:3

CSHS 554

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:3

CSHS 575

Napolyon?dan Sovyetler Birliği?nin dağılmasına kadar olan süreç içerisinde savaşların Avrupa?da sosyal ve siyasal yapılar üzerindeki etkilerini araştırır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarına özel önem verilecektir.

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:3

CSHS 569

İslam ile ?Batı? arasındaki gerilimlerin tarihsel kökenleri nelerdir? (Ekonomik) modernleşme ve sömürgeciliğin bu süreç üzerindeki etkileri nelerdir? Günümüzde İslam ve Batı arasında bir ?medeniyetler çatışması? var mıdır? Türkiye?nin bu süreçteki yeri nedir? Bu derste, bu sorulara cevap verebilmek için tarihsel sosyoloji, dinler sosyolojisi, sosyal tabakalaşma ve siyaset sosyolojisiyle ilgili teorik yaklaşımlar bir araya getirilecek.

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:3

CSHS 561

Klasik ve yeni ekonomik sosyoloji yazınlarını ele alır. Adam Smith, Max Weber ve Karl Polanyi?nin klasik yaklaşımları ile piyasa, kayıt dışı ekonomi, etnik ekonomi ve ilişki ağları gibi konulardaki yeni kavramsal tartışmalar üzerinde durur.

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:3

CSHS 558

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:3

CSHS 555

GSSSH - CSHS
Undergraduate Programs
Credit:3