PSYC 550

Psikolojide niceliksel araştırmalarda sıklıkla karşılaşılan birkaç problem vardır: boylamsal verilerin modellenmesi, farklı kaynaklardan toplanan verilerin ele alınması, farklı kümeleme düzeylerindeki çevre özelliklerini yansıtan verilerin kullanılması, sırasal verilerin modellenmesi, ve eksik verilerin modellemeye olan etkisi. Bu ileri konulara getirilen güncel çözümler tanıtılır. Bu çözümleri uygulayan yazılımlar yardımıyla uygulamalı problemler çözülür.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 553

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 556

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 559

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 567

Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değişitirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Bu dersi alan öğrenciler tutumlar, kamuoyu, ikna edici iletişim konularında kullanılan araştırma metod ve tekniklerine hakim olup, kendi ilgi alanları doğrultusunda araştırma tecrübesi kazanacaklardır. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık, ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacaktır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 552

Sosyal psikoloji alanında klasikleşmiş teori ve modeller yanında güncel yaklaşımlar ve araştırma konularının da incelendiği genel giriş dersi. Bu dersin bir başka amacı öğrencilere sosyal psikoloji alanında en yaygın kullanılan metodlardan seçmeler sunmaktır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 555

Sosyal Psikoloji kuram ve araştırma metotlarının eğitim, çevre, medya, sağlık, topluluk gibi farklı alanlarda uygulamaları. Kuram-metod-uygulama dinamikleri.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 558

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 566

İnsan kaynakları uygulamalarındaki en yeni uygulama trendleri, bunların global iş kültürü ve yerel kültürden nasıl etkilendikleri incelenecek, kurumlardan davet edilecek konu uzmanlarıyla teoriyle pratik arasındaki farklar ortaya konulacaktır. Ayrıca insan kaynakları alanında yapılacak araştırmalarda izlenmesi gereken yöntemler ele alınacak ve araştırma projesi uygulaması yapılacaktır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 572

Sağlık ile ilgili davranış ve süreçlere sosyal-psikolojik yaklaşımların ele alındığı bu derste bireylerin sağlık ve hastalık hakkındaki inançları, alışkanlıkları, ve bu inanç ve alışkanlıkların sağlıkla ilgili seçim ve davranışlarını nasıl etkiledikleri incelenir. Sosyal-psikolojik modellerden hareketle sağlık davranışlarının değiştirilmesinde kullanılabilecek stratejiler ele alınır. Program geliştirme ve değerlendirme uygulamaları yapılır.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 551

Bu derste sosyal psikoloji alanında son günlerde araştırmacıları meşgul eden en güncel konulardan seçmeler sunulacaktır. Eğitim, sağlık, politika ve tüketim bağlamlarında öne çıkan konulara sosyal-psikolojik yaklaşımlar farklı dönemlerde ele alınacaktır. Öğrenciler, ilgi duydukları bir konu üzerinde proje geliştireceklerdir.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 554

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 557

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 561

Fizyolojik psikolojiye bir giriştir. Duyu, motivasyon, öğrenme, hafıza, ve duygu gibi süreçlerin fizyolojik temellerini tanıtır. Nörolojik hastalıklar, şizofreni, afektif hastalıklar, kaygı bozuklukları, ve psikofarmakoloji işlenecek diğer konular içindedir.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 570

Bu ders sosyal bilim ve özellikle psikolojinin politikalar için rolünü önemini inceler. Psikolojinin sorumluluğu bireyden topluma doğru gelişebilir ve insanın esenliğine yönelik sosyal politikaları etkileyebilir. Dünya ve Türkiye?den örnekler incelenir. Öğrenciler politika önerileri ve uygulamalara eğilen projeler gerçekleştirirler.

GSSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3